Škola aneb k čemu mi to jednou bude?

Určitě jste si jako dítě ve škole nejednou pokládali otázku: "A k čemu mi tohle jednou v životě bude?".
profesor u tabule
Pravdou je, že naše školství je stále ještě zaměřeno spíše na teorii, než praktické využití znalostí, a tak se nám spoustu naučené látky brzy vykouří z hlavy, neboť ji v praxi nedokážeme použít. Obzvláště dnes se do této problematiky zapojil i všudypřítomný internet.

Proč se něco učit nazpaměť, když si to mohu jednoduše vyhledat na internetu, a to během několika málo vteřin? Tyto argumenty mají jistě něco do sebe a nejsou tak úplně od věci, ale nalezneme i mnoho protiargumentů, které nad těmi prvními převažují.
 prázdná třída
Všeobecný přehled je základem inteligentního člověka
Pokud bychom se soustředili pouze na informace, které budeme využívat v praxi, někteří z nás by zřejmě skončili už na prvním stupni základní školy. Je však nutné si uvědomit, že člověk, který se chce aktivně podílet na utváření tohoto světa a chce rozumět událostem, které ovlivňují kvalitu našeho života, se základními znalostmi si asi nevystačí.

Ano, některé informace jsou nadbytečné, ale právě na ně se mohou vázat další. A jen člověk s všeobecnými znalosti ze všech možných oborů si dokáže dávat informace a události do souvislostí, adekvátně je analyzovat a utvářet si na ně vlastní, veřejností a médii neovlivněný názor.
 
Právě nevzdělané obyvatelstvo, které si nedokáže dávat různé události a výroky do souvislostí je zbraní pro velké korporace a vládnoucí strany, které využívají jeho nevědomost a snadnou ovlivnitelnost ve svůj prospěch.
čtení knihy
Nepodceňujte všeobecný rozhled a nespokojujte se se základním vzděláním. Vidět svět v souvislostech a moci se spolehnout na svůj vlastní úsudek je dar, kterého může dosáhnout každý z nás. A čím více vzdělaného obyvatelstva, tím lepší svět pro nás pro všechny.