Tomáš Baťa

Tomáš Baťa se narodil ve Zlíně v roce 1876. Spolu se svým bratrem Antonínem a sestrou Annou založil obuvnickou firmu Baťa. Baťa se pro svůj podnik nechal inspirovat, když byl ve Spojených státech v Detroitu, kde se vyráběly automobily Ford a vznikla zde pásová výroba a lepší organizace výroby, díky čemuž došlo ke zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd a zároveň došlo ke zrušení odborů. Baťa tedy pásovou výrobu zavedl i tady u nás v České republice, ve své obuvnické firmě.
společenská obuv
Důležité pro něj bylo i plánování výroby, dělníci na začátku pracovali na stavbách ve Zlíně a teprve, když se osvědčili, tak byli zařazeni do hlavní výroby podle jejich vlastní specializace. Dále se Baťa zaměřoval na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, dokonce vznikla i Baťova škola práce.

Baťův podnik se postupně velmi rozvinul, závody měl po celém Zlíně, který tak velmi pozvedl a také se díky tomu rozrostl ve větší město a zlepšila se zde životní úroveň. Kromě Zlína měl pobočky i po celém světě.
turistická obuv
Jeho hlavní plus spočívalo v:
– plány výroby – Baťa měl až desetileté plány výroby, ale klíčové byly hlavně roční plány a dále také plány na to, kolik se toho musí vyrobit každý den
– prodává pod cenou a masově – Baťa své výrobky prodával velmi levně a ve velkém množství, díky tomu likvidoval konkurenci a získal si výsadní postavení na trhu
– samosprávné dílny – jednotlivé dílny fungovali jako hospodářské jednotky, měli vlastní účet zisků a ztrát, v čele dílny byl mistr a každá dílna odpovídala za konkrétní úkon, každá dílna pak nakupovala od předcházející a pak zase svůj výrobek prodávala dále, důležitá byla zejména kontrola kvality, protože po převzetí výrobku už za měla daná dílna plnou odpovědnost
švec při práci
– systém mezd – Baťa rozdělil mzdy do čtyř kategorií:
                                 1)pevná mzda – tu pobírali zejména techničtí a administrativní pracovníci
                                 2)individuální úkolová mzda – tu dostávali dělníci na některých speciálních postech
                                 3)kolektivní úkolová mzda – ta byla pro dělníky v dílnách
                                 4)mzda účasti na zisku – tu pobírali někteří vedoucí pracovních úseků
– známým Baťovým vynálezem byla také cena 999 Kč místo 1000Kč, což bylo klíčové pro zájem zákazníků